Posredovanje u kupnji nekretnina

Ako kao kupac nekretnine na tržištu ne možete pronaći odgovarajuću nekretninu za kupnju, možete angažirati nas za pronalaženje odgovarajuće Vam nekretnine i time ćete ubrzati postupak kupnje željene nekretnine.

Takvu vrstu usluge možemo Vam pružiti uz obvezno zaključivanje ugovora o posredovanju kojim je točno opisana nekretnina koju potražujete. Zaključeni ugovor o posredovanju u kupnji nekretnine ne obvezuje Vas na kupnju nekretnine koju smo za Vas pronašli ako Vam ona u bilo kojem pogledu ne odgovara. Vaša ugovorena obveza prema nama kao posredniku u kupnji nekretnine stupa na snagu samo ako se odlučite na kupnju ponuđene Vam nekretnine.

Ako se odlučite za kupnju neke od ponuđenih Vam nekrentina, temeljem ugovora o posredovanju imate pravo na najopsežniji paket naših usluga ESTATE 3, a koji paket usluga je naveden u našim Općim uvjetima poslovanja.

Ako želite posredovanje naše agencije u kupnji određene nekretnine, možemo Vam ponuditi ugovor o posredovanju otvorenog tipa tako da istovremeno možete bez zapreka za isti posao angažirati više ovlaštenih posrednika u prometu nekretnina.

Prilikom navedenog posredovanja savjetovati ćemo Vas u kupnji odabrane nekretnine, a također ćemo Vas kao kupca potpuno pravno zaštiti tijekom kupoprodajnog postupka.