Licenced Real Estate Agency
Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina

T: +385 (0)42 488 402M: +385 (0)98 652 059E: info@euroestate-nekretnine.hr
Vrsta nekretnine:
Lokacija:
Cijena (max):
Površina:
- m2
Br. soba:

Informacija o obradi osobnih podataka klijenata


INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
(sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe (EU) 2016/679 o  zaštiti podataka)


INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA NAŠIH KLIJENATA


EUROESTATE, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, Zagrebačka 30, Varaždin, voditelj je obrade osobnih podataka svojih klijenata. Svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je od velike važnosti  postupati  u skladu s važećim propisima. Osobne podatke naših klijenata obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno te primjenjujemo visoke mjere zaštite prikupljenih podataka.


Osobne podatke naših klijenata obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka naših klijenata uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo našim klijentima obavijest o tome kako obrađujemo njihove osobne podatke, koja prava naši klijenti imaju u vezi s obradom i zaštitom njihovih podataka i kako ta prava mogu ostvarivati.1. PODATCI O VODITELJU OBRADE PODATAKA

EUROESTATE, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, Zagrebačka 30, Varaždin, upisan u obrtni registar RH, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBO): 97266647 , OIB: 05332544218, kao ovlašteni posrednik u prometu nekretnina voditelj je obrade osobnih podataka svojih klijenata.

Kontakt podaci:

              EUROESTATE, Zagrebačka 30, 42000 Varaždin

              tel: 042/488 402

              e-mail: info@euroestate-nekretnine.hr 


Za sva pitanja vezano za obradu osobnih podataka ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka naši klijenti mogu se obratiti djelatniku EUROESTATE, obrta koji raspolaže njihovim osobnim podatcima.


2. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA OBRADE

EUROESTATE, obrt  kao voditelj obrade štiti privatnost svojih klijenata te  prikuplja i obrađuje samo one podatke koji su potrebni  za obavljanje njegove poslovne djelatnosti,  za izvršenje radnje prema nalozima ili zahtjevima svojih klijenata ili u svrhu poštivanja pravnih i zakonskih  obveza odnosno u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade  (npr. obrada osobnih podataka naših klijenata je obvezna te njihov pristanak nije potreban u svrhu provedbe Zakona i podzakonskih akata iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma) ili na temelju vaše privole. Informacije koje se ne nalaze u ovom dokumentu EUROESTATE, obrt će svojim klijentima pružiti u trenutku njihova prikupljanja pismeno, elektroničkom poštom ili usmeno.


3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA I PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA NAŠIH KLIJENATA


Da bi s našim klijentima mogli uspostaviti poslovni odnos  i/ili utvrditi i provjeriti identitet naših klijenata, osobni podatci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum, država rođenja, OIB, adresa, podaci o identifikacijskoj ispravi, državljanstvo, broj telefona, broj mobilnog uređaja i e-mail adresa.

Presliku identifikacijskih osobnih dokumenata s fotografijom naših klijenata koristimo isključivo u svrhu provođenja propisanih obveza sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina te radi provjere i potvrde identifikacije naših klijenata.

Ako nam se naši klijenti obrate putem kontakt obrasca na našoj službenoj internet stranici, telefonskim putem, putem elektroničke pošte ili sms porukom te očekuju od nas traženu povratnu informaciju, u tom nam je slučaju potrebno ime, prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i ponekad OIB klijenta koji konkretnu informaciju od nas traži.

Ponekad će nam biti potrebni  i neki drugi osobni podaci radi izvršenja radnje na zahtjev klijenta ili ispunjenja neke zakonske obaveze ili legitimnog interesa (npr. osobni status, zvanje i sl.).

Ponekad za naše klijente prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora  (npr. zemljišne knjige, katastar i sl. ).

Osobne podatke naših klijenata obavezno upisujemo u naš ugovor o posredovanju u prometu nekretnina, u posrednički dnevnik – naloge za posredovanje, u posrednički dnevnik – realizirane naloge za posredovanje te u evidencijske listove (Izjave o pregledu
nekretnine).

Osobnim podatcima naših klijenata raspolažu isključivo djelatnici EUROESTATE, obrta.

Osobne podatke naših klijenata možemo dostavljati našim vanjskim suradnicima, a sve radi što bržeg ostvarenja zahtjeva naših klijenata (npr. odvjetničko društvo, javni bilježnici, ovlašteni procjenitelji i dr.), nadzornim tijelima državne uprave te trećim stranama u svrhu obavljanja naše poslovne djelatnosti (npr. ako ste naš nalogodavac tada potencijalnom kupcu, najmoprimcu ili zakupniku nekretnine, a ako ste strana koja je zainteresirana za kupnju, najam ili zakup nekretnine tada vlasniku nekretnine i/ili njegovom punomoćniku, članu obitelji ili bilo kojoj drugoj kontakt osobi).


4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA


Osobne podatke naših klijenata čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno za vrijeme dok postoji privola ispitanika za obradu Osobnih podataka te za vrijeme za koje smo zakonski obvezni  čuvati određene podatke sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a to je 10 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos sa našim klijentima prestao. Osobni podaci naših klijenata mogu se čuvati i dulje vrijeme za druge opravdane svrhe (npr. zbog sudskih i pravnih postupaka, legitimnog interesa  i sl.).


5. SIGURNOST OBRADE PODATAKA


EUROESTATE, obrt  provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade osobnih podataka naših klijenata.


6. PRAVA ISPITANIKA


Svaki klijent čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na Informaciju  o obradi  osobnih podataka, pravo  na pristup svim svojim osobnim podacima, pravo na povlačenje prethodno dane privole, na ispravak i brisanje svojih osobnih podataka te pravo na ograničenje obrade i pravo na prijenos podataka (ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza EUROESTATE, obrta  određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva).

Svaki klijent čije osobne podatke obrađujemo  ima pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka putem naše adrese elektroničke pošte:  info@euroestate-nekretnine.hr, putem pošte na adresu našeg sjedišta: Zagrebačka 30, 42000 Varaždin, osobno u prostoru našeg sjedišta: Zagrebačka 30, 42000 Varaždin, ili telefonskim pozivom na broj: 042 488 402.

Prigovor naši klijenti mogu uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na našoj službenoj web stranici: www.euroestate-nekretnine.hr  i  u prostoru našeg sjedišta: Zagrebačka 30, 42000 Varaždin.


Varaždin,  25. svibanj 2018. godine.


VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

EUROESTATE, obrt za posredovanje u prometu nekretnina

Zagrebačka 30, Varaždin  © Euro Estate, Sva prava pridržana 2023 Izrada web stranica Varaždin web shopa - Prolink mobilne aplikacije